Үнийн санал

Барилга МН Барилга МН
2019-11-05
 
“EURO-ASIA-OD” LLC
e-mail: euroasiaod.mgl@gmail.com , website: www.euroasiaod.mn
Холбоо барих утас: 90099911, 70005161, 90999698
Дээврийн их засварын 1 м2 тутмын үнийн санал


 
Дээврийн их засвар 100%
1 Чийг тусгаарлагч материал 1м2 500
2 Дулаалгын хөөс 100мм     24кг/м3 1м2 11800
3 Керамзит 160мм дундаж 1м2 10606
4 Төмөрсетка / цутгалтын 1м2 3000
5 Бетон цутгалт 70мм  М250 1м2 10150
6 Битумпраймер түрхлэг 2 үе 1м2 1920
7 Харцаас 1-р үе чулуугүй /бикрост 1м2 4400
8 Харцаас 2-р үе чулуутай /бикрост 1м2 5500
9 Битуммастик түрхлэг 1м2 500
10 Ажлын хөлс 1м2 29500
11 Дээврийн хуулалт 1м2 10000
12 Тээвэр, машин-механизм зардал    
13 Газ 1м2 900
14 Магдлашгүй ажлын зардал 1м2 2%
      90551
 
 
Дээврийн их засвар 50%
1 Бетон цутгалт 70мм  М250 /хэсэгчилсэн 1м2 10150
2 Битумпраймер түрхлэг 2 үе 1м2 1920
3 Харцаас 1-р үе чулуугүй /бикрост 1м2 4400
4 харцаас 2-р үе чулуутай /бикрост 1м2 5500
5 Битуммастик түрхлэг 1м2 500
6 Ажлын хөлс 1м2 12000
7 харцаас 2 үе хуулалт 1м2 6000
8 тээвэр, машин-механизм зардал    
9 газ 1м2 900
10 Магдлашгүй ажлын зардал 1м2 2%
      42197
 
 
 
Шинэ технологийн мембранан дээвэр хийхийн өмнөх хэсэгчилсэн засварын ажил болон мембранан дээврийн ажил
1 Хөндийрсөн харцаасийг хэсэгчлэн хайлуулж наах /хэмжилт хийх/ 1м2 3500
2 Суулт өгсөн хонхор хэсгийн харцаасийг задалж бетонон тэгшилгээ хийх /хэсэгчилсэн/ 1м2 20500
3 мембранан /материал/ 1м2 22000
4 Туслах материал /аксесуарам дарагч гэх мэт/ 1м2 3000
5 Ажлын хөлс 1м2 11000
 
 
Жич: Дээрхи үнийн саналд НӨАТ болон машин механизмын зардал орсон болно.